De kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden van een Register EDP Auditor (RE) wordt onder meer gewaarborgd doordat een RE de Code of Ethics voor IT auditors onder-schrijft. Deze gedragscode schrijft de wijze voor waarop een IT auditor een opdracht mag aannemen en welke voorschriften in acht moeten worden genomen bij de uitvoering van een opdracht. Bij het niet voldoen aan de gedragscode, kan een RE ter verantwoording worden geroepen voor de tuchtraad.

Vanuit Noordbeek Certification worden alle opdrachten onder aansturing van een senior medewerker uitgevoerd. Alle senior medewerkers zijn RE.

Image