Klachtenprocedure

Hebt u een klacht? Wij verzoeken u ons hierover te informeren door onderstaand klachtenformulier. U kunt bijvoorbeeld een klacht indienen wanneer u van mening bent dat:

  • U schade hebt opgelopen of gekwetst bent door handelingen, uitingen of nalatigheid van Noordbeek Certification of haar medewerkers;
  • Een vaktechnische uiting, zoals een door Noordbeek Certification verstrekt certificaat of een door Noordbeek Certification samengesteld rapport, niet correct is;
  • Noordbeek Certification bij onderzoeken of certificeringen niet de prestatie heeft geleverd die had mogen worden verwacht.

Na verzending ontvangt u een ontvangstbevestiging en een kopie van uw bericht. U mag zo spoedig mogelijk van ons een reactie verwachten.

Beroepsprocedure

Een klager kan een beroepsprocedure starten door contact op te nemen met de directeur, de officemanager of de onafhankelijke derde, of via het onderstaand klachtenformulier.

De klachtenprocedure van Noordbeek Certification kunt u hier downloaden.

Klachtenformulier

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Klacht

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Image