Certificering vereist dat de volgende stappen worden doorlopen:

  • Een intake-gesprek voor uitleg van het proces en vaststelling van de scope;
  • U stelt, samen met ons, de Verklaring van Toepasselijkheid (VvT) op met welke normen voor u relevant zijn, en waarom;
  • U laat zelf een interne audit uitvoeren;
  • Wij voeren de pre-audit uit als een GAP-analyse;
  • U mitigeert de gesignaleerde GAPs;
  • Wij voeren de certificeringsaudit uit.

Normaliter is een certificaat drie jaar geldig, en er dient tweemaal via een jaarlijkse surveillance audit te worden gecontroleerd.

Voor NEN 7510 hebben wij een licentieovereenkomst met NEN. In afwachting van onze lopende accreditatieaanvraag bij de Raad voor Accreditatie is het certificaat voor NEN 7510 een jaar geldig. Dit mag tweemaal met een jaar worden verlengd via een jaarlijkse surveillance audit.